Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I

Powiat Ropczycko-Sędziszowski przystąpił do realizacji inwestycji pn. ,,Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczycka, Zagorzyce i Szkodna – Etap I’’. Zakres prac inwestycji obejmuje:

- przebudowę jezdni w zakresie wzmocnienia krawędzi jezdni, wykonania nowych warstw nośnych i nawierzchniowych na długości łącznej ok. 5038 m,

- budowę nowych odcinków i przebudowę istniejących chodników wraz z systemem odwodnienia,

- konserwację istniejących rowów przydrożnych,

- przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,

- przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych (w ramach pasa drogowego),

- przebudowę poboczy w zakresie ich wyprofilowania i częściowego utwardzenia materiałem kamiennym,

- umocnienie dna i skarp rowów i nasypów,

- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

W Górze Ropczyckiej zostanie przebudowana droga na dł. 290 metrów oraz przebudowany chodnik na dł. 150 metrów. Zostanie również wybudowany chodnik o dł.150 m. W Zagorzycach zostanie rozbudowana droga na dł. 3 593,5 m w raz z przebudową na dł. 783,5 m oraz budowa chodnika na dł. 3 856 m. W Szkodnej natomiast zostanie rozbudowana droga powiatowa na odcinku 716 m oraz przebudowana  na dł. 84 m.

Całkowity koszt inwestycji to 11 458 407,44 zł, z czego 10 885 4874,07 zł Powiat otrzymał  z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

Realizacje inwestycji zaplanowana jest do końca bieżącego roku.

publikacja: 19-04-2022 , aktualizacja: 04-05-2022, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.