XIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 r.,

b) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

c) w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami zasobu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,

d) w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego przez jednostki organizacyjne podległe Powiatowi,

e) w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej,

f) w sprawie: zmiany uchwały nr XI/67/2019 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

4. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

      JÓZEF ROJEK

publikacja: 15-07-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.