Centrum psychologiczno-prawne -bezpłatna pomoc dla obywateli Ukrainy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach informuje, że Centrum psychologiczno-prawne prowadzone przez Fundację Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica w Warszawie oferuje bezpłatną doraźną pomoc obywatelom Ukrainy, poszkodowanym w wyniku działań wojennych na Ukrainie, w celu niwelowania u nich stresu związanego z wojną i koniecznością przesiedlenia się oraz zmianą otoczenia i kręgu kulturowego. Poradnictwo prowadzone jest w języku ukraińskim lub rosyjskim.

Pomoc prawna dotyczy przede wszystkim konsultacji związanych z legalizacją pobytu w Polsce. Dodatkowo, świadczone są usługi w zakresie porad prawnych w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych.

Wsparcie psychologiczne obejmuje konsultacje w ramach interwencji kryzysowej są skierowane do osób doświadczających zagubienia i kryzysu w związku z opuszczeniem ojczyzny. W ofercie poradni znajdą się działania terapeutyczne adresowane do osób indywidualnych, ale także do całych rodzin, w tym:

- psychoterapia indywidulana skierowaną do osób dorosłych od 17 roku życia,

- grupa wsparcia dla kobiet, będących matkami – potrzebującymi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości, poza rodzinnym krajem,

- grupa wsparcia dla młodych dorosłych (do 30 roku życia) – borykających się
z doświadczeniami stresu i niepokoju, w związku z opuszczeniem ojczyzny i potrzebą podjęcia nowych zadań w obcym kraju.

Zatrudnieni specjaliści sprawują dyżury stacjonarnie oraz online. Aby skorzystać
z pomocy należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/we3uKq9mNiBGW8vn6

Więcej informacji o działalności Fundacji Instytutu Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica na stronie https://instytutrp.org/

publikacja: 04-05-2022 , aktualizacja: 04-05-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.