Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
 

Zarządu Powiatu  Ropczycko - Sędziszowskiego  w  Ropczycach z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym.

Działając na podstawie  art. 37  ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. 2018 r. poz. 2204)  Starosta Ropczycko – Sędziszowski  ogłasza,  co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego   przeznaczono  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1666 o pow. 0,0727 ha położona w Ropczycach - Witkowicach, obj. księgą wieczystą nr RZ1R/00012516/7 (załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia). 

§ 2

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń w okresie od dnia  05.04.2019 r. do dnia 25.04.2019 r.
 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Witold Darłak

publikacja: 09-04-2019 , aktualizacja: 09-04-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.