Podsumowanie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

W dniach od 1 lutego do 2 marca 2016 roku na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Celem kwalifikacji wojskowej było ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kwalifikacji wojskowej w 2016 roku podlegali:
- mężczyźni urodzeni w 1997 roku oraz w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
- kobiety urodzone w latach 1992 – 1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

W br. do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Ropczycach zgłosiło się 424 mężczyzn urodzonych w 1997r. oraz 7 kobiet (absolwentek szkół medycznych). W 91% uzyskali oni kategorię zdrowia „A” oznaczającą zdolność do odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej oraz pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej.
Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego, w związku z tym wszystkie osoby były przenoszone do rezerwy.

publikacja: 04-03-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.