Trwa przebudowa drogi powiatowej w Ociece

Obecnie trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1328R Ocieka – Kamionka w m. Ocieka”, polegająca na przebudowie nawierzchni drogi na odcinku 580m.

W ramach tej inwestycji wykonane zostały roboty rozbiórkowe oraz związane z frezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej. Obecnie wykonywana jest warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 35 cm, metodą mieszania na miejscu. W dalszej kolejności realizowane będą roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, tj. podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych, utwardzeniem poboczy.

Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 227 389,69 zł. Całkowity koszt to 453 389,84 zł.

publikacja: 13-11-2020 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.