Otwarcie drogi Nockowa-Będzienica

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce -Zgłobień – Rzeszów w miejscowości Nockowa i Będzienica.

Zadanie zrealizowane i dofinansowane zostało w 50% w ramach programu wieloletniego, pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja objęła przebudowę drogi na długości ok. 2,6 km,  budowę oraz przebudowę zatoki autobusowej, budowę chodnika na odcinku zatoki na długości 45 m, budowę chodnika od zatoki do skrzyżowania z drogą gminną na długości 71 m.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali, m.in.: Starosta Powiatu Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, Członkowie Zarządu Powiatu Dorota Sędłak i Ryszard Filipek, Wójt Gminy Iwierzyce Bogusław Mucha, Sołtys Nockowej Edward Grobelny oraz przedstawiciele Wykonawcy inwestycji.

Nowa droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zlikwidowany został problem licznych nierówności i spękań w obrębie nawierzchni drogi. Droga została poszerzona i oznakowana. Pobocza zostały wyrównane. Wykonana zatoka autobusowa, a chodniki poprawią bezpieczeństwo pieszych. Zwiększy się również przepustowość drogi.

publikacja: 31-08-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.