Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

W dniu 26 września 2017 roku weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym Powiat Ropczycko - Sędziszowski po złożeniu wniosku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymał dotację na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnejw szkołach, w wysokości 36 470 zł.
Dnia 9 listopada 2017 r. podpisano umowę pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Panią Jolantę Tomczyk – Fila – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a Powiatem Ropczycko- Sędziszowskim, reprezentowanym przez Pana Witolda Darłaka – Starostę Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, dotyczącą przekazania dotacji na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
Dotacja pozwoliła na wyposażenie gabinetów higieny szkolnej w nowy sprzęt w następujących szkołach:
-Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach,
-Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,
-Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach,
-Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ropczycach,
-Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim,
-Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

Maria Rak

publikacja: 19-12-2017 , aktualizacja: 19-12-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.