XXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie w 2016r.

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP z rocznej działalności Komendy Powiatowej PSP. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny

7.2. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

7.3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

8.  Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

9.  Sprawy różne.

10.  Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                      ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                     JÓZEF ROJEK

publikacja: 16-02-2017 , aktualizacja: 16-02-2017, autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.