XXXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2021 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok dot. sytuacji na lokalnym rynku.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”- edycja w 2022 roku,
b) w sprawie: powierzenia Gminie Sędziszów Małopolski zadania zarządzania drogami powiatowymi,
c) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023,
d) w sprawie: zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Sędziszów Małopolski.
7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
8. Wnioski Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.


Józef Rojek
Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 29-04-2022 , aktualizacja: 29-04-2022

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.