Zmiany w systemie edukacji

W piątek, 3 lutego 2017 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przygotowań do wdrożenia reformy systemu oświaty. Wzięli w nim udział burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy placówek oświatowych, grono pedagogiczne.

1 września 2017 r. wrócą 8-letnie szkoły podstawowe i rozpocznie się wygaszanie gimnazjów - stanowią ustawy reformujące system edukacji. Reforma przewiduje też powrót do 4-letnich liceów i 5-letnich techników.

Na mocy dwóch ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe obecne, 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8-letnimi szkołami podstawowymi, podobnie 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe.

Gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół ze szkołą podstawą lub liceum ogólnokształcącym zostaną włączone do tych szkół. Gimnazja funkcjonujące samodzielnie mogą zostać przekształcone w szkoły podstawowe, licea, technika, szkoły branżowe lub zlikwidowane; decyzję podejmą gminy.

Spotkanie poprzedził briefing prasowy z udziałem posłanki Krystyny Wróblewskiej, wicekuratora oświaty, koordynatora ds. wdrażania reformy oświaty w woj. Podkarpackim Stanisława Fundakowskiego, starosty powiatu ropczycko-sędziszowskiego Witolda Darłaka i wicestarosty Bernadety Frysztak.

publikacja: 06-02-2017 , aktualizacja: 06-02-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.