Prezentacja placówek PSONI. Aby trwali tak pięknie przez wiele lat.

W środę 12 lutego br.  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim miała miejsce Prezentacja Placówek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie to przygotowane zostało w ramach obchodów XX – lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim, a motywem przewodnim okazała się wystawa prac uczestników PSONI, którą zainteresowani mogą oglądać do 12 marca 2020 r. w siedzibie sędziszowskiego MGOK. Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowała Wicestarosta Pani Bernadeta Frysztak. Wśród zaproszonych Gości byli także przedstawiciele wojewódzkiego oraz gminnych władz samorządowych, dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, placówek i instytucji wspierających działalność ŚDS i PSONI oraz przedstawiciele sfery duchowieństwa.

Przypomnijmy, że koło sędziszowskie PSONI prowadzi trzy placówki – Dzienne Centrum Aktywności, które zajmuje się działalnością rehabilitacyjno – terapeutyczną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (jest placówką dziennego pobytu), Środowiskowy Dom Samopomocy, przeznaczony dla osób dorosłych, przewlekle chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie oraz Punkt Oparcia Społecznego.

Zorganizowany wernisaż był także wyrazem podziękowania pracownikom za piękną postawę wspierającą podopiecznych, za zrozumienie indywidualnych potrzeb swoich wychowanków i umiejętność odkrywania w nich talentu. Pracownikom placówek wyrażono uznanie, głęboki szacunek i podziękowanie. Podkreślono, ze prezentacja placówek w ramach XX –lecia Środowiskowego Domu Samopomocy jest zasługą wszystkich tworzących i pracujących osób.  

publikacja: 12-02-2020 , aktualizacja: 12-02-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.