Rozpoczyna się realizacja inwestycji, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce-Zgłobień – Rzeszów w miejscowości Nockowa i Będzienica

W ubiegłym roku Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oddał do użytku obiekty mostowe w miejscowości Iwierzyce w ciągu drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce - Zgłobień – Rzeszów, tj. na rzece Bystrzyca w km 0+289 oraz na p.b.n. w km 0+511. Poza mostami przebudowana została także nawierzchnia na dojazdach oraz wybudowany chodnik lewostronny na długości 670 m o szer. 1,2 - 1,5 m z kostki betonowej.

Obecnie Starostwo Powiatowe w Ropczycach rozpoczyna realizację inwestycji, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338R Iwierzyce -Zgłobień – Rzeszów w miejscowości Nockowa i Będzienica. Zadanie realizowane i dofinansowane zostało w 50% w ramach programu wieloletniego, pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na długości ok. 2,6 km,  budowę oraz przebudowę zatoki autobusowej, budowę chodnika na odcinku zatoki na długości 45 m, budowę chodnika od zatoki do skrzyżowania z drogą gminną na długości 71 m.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest konsorcjum firm Lider – PBI Infrastruktura S.A oraz Partner – PBI WMB sp. z o.o.

publikacja: 29-06-2016 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.