Uwaga! KONKURS dla młodzieży!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza uczniów szkół średnich oraz szkół podstawowych z klas VII, VIII i III gimnazjum powiatu ropczycko-sędziszowskiego do udziału w konkursie literackim na temat: „I dziś w kraju i na świecie jest wiele bolesnych problemów, wiele tragedii, którym trzeba się przeciwstawić” – jak przeciwstawić się szkolnej agresji czyniąc dobro? – w nawiązaniu do postawy Ireny Sendlerowej i wartości, jakimi kierowała się, pomagając innym.

Bywa, że kolega/koleżanka z klasy/szkoły z powodu swojej inności jest obmawiany, izolowany przez rówieśników, hejtowany w Internecie, jest celem rówieśniczej agresji. Nie znajduje się nikt, kto złamie zły model postępowania. Zachowanie Ireny Sendlerowej może być przykładem odwagi, natchnieniem do czynienia dobra. Z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej zapraszamy do zapoznania się z jej osobą, refleksji i napisania pracy konkursowej oraz przesłania jej na adres organizatora:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ul. Konopnickiej 3

39-100 Ropczyce

e-mail: poik@pcpr-ropczyce.pl

Okres nadsyłania prac trwa od 20 września do 31 października 2018 roku.

ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ!

            Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, refleksja, rozprawka, wiersz itp.). Treść powinna nawiązywać bezpośrednio do osoby Ireny Sendlerowej lub do wartości, jakimi kierowała się, pomagając innym oraz musi zawierać propozycję pozytywnego zachowania, które mogłoby być pomocne w zwalczaniu szkolnej agresji i przemocy rówieśniczej.

            Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież szkół podstawowych (klasa VII-VIII i gimnazjum) oraz szkół średnich.

            Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka, jak również Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

            Patronat medialny sprawują TVS Telewizja Sędziszów Małopolski i gazeta Ziemia Ropczycka.

            Za ufundowanie nagród dziękujemy sponsorom: Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., ZM INVEST S.A., Rega Yacht "Babicz&Królikowski" Sp. J., Bank Spółdzielczy w Ropczycach.

            Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

publikacja: 17-09-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.