PROMESA NA PRZEBUDOWĘ PRZEPUSTU W M. BOREK WIELKI

Powiat Ropczycko – Sędziszowski w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymał promesę na dofinansowanie w 2017 roku zadania pn.: „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów – Borek Wielki – Boreczek w miejscowości Borek Wielki w km 5+ 387”. Wysokość dotacji będzie wynosić 280 000 zł (nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego), zaś całkowita wartość tego zadania to ok. 350 000,00 zł. Jest to efektem starań o pozyskanie dofinansowania w postaci opracowania dokumentacji projektowej i złożenia odpowiedniego wniosku. W miesiącu czerwcu nastąpi ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Informacja WD

publikacja: 31-05-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.