„Przebudowa kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego wSędziszowie Młp.”

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni w budynku Szpitala Powiatowego wSędziszowie Młp.” Zadanie to jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 000 000, 00 zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa kotłowni gazowej, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji solarnej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. Istniejąca kotłownia gazowa ze względu na niską sprawność eksploatacyjną oraz projektowaną rozbudowę wymaga przebudowy. Planowane efekty działań:

- montaż podwójnego kotła gazowego o mocy 790 kW oraz rezerwowego źródła ciepła (kocioł olejowy) o mocy 698 kW

- montaż instalacji fotowoltaicznej – 10 kW

- produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji OZE – 12 MWh/rok

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 12 MWh/rok

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 686 MWh/rok

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie kosztów zakupu energii oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

 

 

publikacja: 24-06-2021 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.