Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ropczycach ma nowy samochód dla swoich podopiecznych.

Samochód dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami został zakupiony przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki programowi pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” pojawiła się szansa na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru D. W dniu 3 lipca 2019 roku zawarto umowę pomiędzy PFRON oddział w Rzeszowie, który reprezentowany jest przez Pana Macieja Szymańskiego – Dyrektora i pełnomocnika PFRON a Powiatem Ropczycko
– Sędziszowskim reprezentowanym przez Panią Bernadetę Frysztak – Wicestarostę i Pana Andrzeja Bączkowskiego – Etatowego Członka Zarządu. Aktualnie uczniowie Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego w Ropczycach mogą wyjeżdżać na basen, hipoterapię, wycieczki krajoznawcze, imprezy artystyczne czy zawody czując się komfortowo i bezpiecznie. Mikrobus kombi jest fabrycznie nowy z wygodnymi siedzeniami dla 9 osób. Kluczyki
do nowego pojazdu odebrała Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.
Koszt zakupu pojazdu wyniósł prawie 120 000 złotych, z czego 70 000 to dotacja z PFRON-u, pozostała kwota to środki Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

publikacja: 26-08-2019 , aktualizacja: 26-08-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.