Promocja albumu „Chrzcielnice Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Roku Jubileuszowym 2016”

W piątek, 30 grudnia 2016 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyło się spotkanie promujące album „Chrzcielnice Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Roku Jubileuszowym 2016” pod red. dra Jacka Magdonia, wydany staraniem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Honorowy Patronat nad publikacją objął JE Ks. Biskup Jan Wątroba.

Spotkanie poprowadził Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak.

Wśród zaproszonych gości obecni byli, m.in. JE Ks. Biskup Jan Wątroba, Senator Zdzisław Pupa, Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jacek Magdoń, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Rojek, radni powiatowi,  Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, ks. dr Stanisław Mazur-proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, ks. Leopold Kordas – proboszcz parafii Św. Barbary w Ropczycach, przedstawiciele sfery duchowieństwa, służb mundurowych, placówek oświatowych, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Starostwa Powiatowego w Ropczycach.

W 2016 roku obchodziliśmy 1050 rocznicę chrztu Polski. Chrzest Mieszka I - władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji Chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu.

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podjął inicjatywę wydania publikacji, która zrodziła się z chęci utrwalenia i zachowania duchowego  oraz historycznego dziedzictwa naszej „małej ojczyzny”.

Wydawcą albumu jest Wydawnictwo Papirus.

W trakcie spotkania promocyjnego zgromadzeni w auli widowiskowej ropczyckiego Centrum Kultury mieli okazję wysłuchać wykładu ks. dra Tomasza Bacia z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Promocję albumu uświetniły kolędy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz”.

publikacja: 03-01-2017 , aktualizacja: 03-01-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.