Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu, doradztwie, stażach zawodowych, z terenu województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2017 r.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

* osoby po 29 roku życia (mają 30 lat),

* zamieszkujące w województwie podkarpackim,

* osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,
Szczególnie zapraszamy rodziców z 3 dzieci do 18 roku życia!

W ramach projektu oferowane są:

* doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania,

* praca z psychologiem nad motywacją i budowaniem postawy,

* płatne, profesjonalne szkolenie skutkujące uzyskaniem nowych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania zawodu, do wyboru:

o barman/kelner/barista

o sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

o kierowca wózków jezdniowych,

o technolog robót wykończeniowych,

o magazynier,

o operator obsługi żurawia,

o samodzielny księgowy I stopień,

o kucharz małej gastronomii.

* trzymiesięczne płatne staże zawodowe,

* pośrednictwo pracy,

* dla uczestników dodatkowo przewidziano ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu (projekt realizowany jest w Rzeszowie).

Wszelkie pytania, wątpliwości oraz chęć zgłoszenia udziału prosimy kierować na poniższe dane adresowe:

Kontakt:
ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4B
25-326 Rzeszów
e-mail: nowekwalifikacje@ecorys.com<mailto:nowekwalifikacje@ecorys.com>
tel. (22) 339 45 43
faks (22) 339 36 49
http://www.nowekwalifikacje.ecorys.pl

publikacja: 01-02-2017 , aktualizacja: 01-02-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.