XXX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

XXX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego odbędzie się w dniu
10 września 2021 r. (piątek) o godz.13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala konferencyjna nr 228).


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XXIV/173/2021 z dnia 30 marca 2021r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2021 r.,
b) w sprawie: zgody na likwidację działalności Filii Przychodni Rejonowej
w Ropczycach przy ul. Armii Krajowej 4, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach,
c) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2022,
d) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2022,
e) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
4. Informacja na temat przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego.
5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
6. Wnioski Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

 

Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 03-09-2021 , aktualizacja: 03-09-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.