Stan i struktura bezrobocia w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Na podstawie statystyk prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach w ostatnich czterech latach odnotowano spadek stopy bezrobocia. Od stycznia 2013 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych maleje. Dla porównania w 2013 roku liczba bezrobotnych w całym powiecie wynosiła 6344, a w kwietniu br. 3544. Tendencja spadku stopy bezrobocia w ostatnich latach utrzymuje się właściwie w całym województwie, a nawet w całym kraju. W marcu 2016 roku stopa bezrobocia w powiecie ropczycko-sędziszowskim wynosiła 17,5%, natomiast rok później tj. w marcu br. 13,3%.

Przyczyn spadku bezrobocia może być kilka. Z jednej strony może być to spowodowane emigracją osób w celach zarobkowych, ale także wzrostem gospodarczym, czy większą liczbą ofert na rynku pracy. W roku bieżącym otworzono bowiem dwa dodatkowe zakłady pracy na terenie powiatu. Swoją filię w Sędziszowie Młp. otworzyła spółka Safran Transmission Systems Poland. Tym samym spółka stała się największym pracodawcą w regionie. W Ropczycach swoją fabrykę uruchomiła również spółka Aero Gearbox International.

Według stanu na koniec kwietnia 2017 roku najpopularniejszymi formami aktywizacji zawodowej w powiecie ropczycko-sędziszowskim były staże. Popularną także formą pomocy dla zarejestrowanych osób były refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30. roku życia, prace interwencyjne, roboty publiczne, a także dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji w załączeniu.


publikacja: 26-05-2017 , aktualizacja: 26-05-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.