Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Informacja Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o działaniach podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy poprzez przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się 16 października i potrwa do 30 listopada 2015 r.
Otrzymują je rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Zaliczki przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju. Rolnikom nie będą wydawane decyzje w sprawie przyznania płatności zaliczkowych, informacja o kwocie zaliczki będzie podawana w tytule przelewu zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. 

W tytule przelewu bankowego dotyczącego płatności zaliczkowych zamieszczone są informacje
o kodzie budżetowym zaliczki oraz kwocie wypłaconej zaliczki w ramach danego schematu pomocowego, wg następującej zasady: Kod, Zaliczka: JPO ...... zł; P dodat. .....zł; POM ...... zł; PWB ..... zł, przy czym JPO oznacza jednolitą płatność obszarową, P dodat. - płatność dodatkową, POM - płatność do owoców miękkich, PWB - płatność do upraw wysokobiałkowych.

Zaliczki, w wysokości 50%, są wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe
w kampanii 2015 r. wyniosą:

226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
459,52 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

 Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR

publikacja: 09-11-2015 , aktualizacja: 09-11-2015, autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.