Kolejna, bardzo ważna inwestycja drogowa

Kolejną, bardzo ważną inwestycją drogową realizowaną w tym roku przez Powiat jest „Przebudowa układu komunikacyjnego – Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1344 R Lubzina – Brzezówka w m. Lubzina”. Na zadanie to Zarząd Powiatu pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów, czyli po przeprowadzeniu postępowania przetargowego stanowi to – 959 578 zł, zaś całkowita wartość inwestycji wynosi 1 630 368 zł.

W ramach projektu wykonywane są m.in. następujące prace: przebudowa jezdni drogi na odcinku 1 070 m wraz z poszerzeniem do 6 m, budowa chodnika na łącznej długości 446 m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, a nawierzchnia chodnika z kostki brukowej. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszego, jak i komunikacyjnego zostanie wykonane przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1287R Paszczyna - Lubzina.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. Planowany termin zakończenia robót to 15 październik 2020 r.

publikacja: 18-08-2020 , aktualizacja: 18-08-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.