Konsultacje społeczne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030.

Zgodnie z założeniami dokument będzie określał główne kierunki rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w latach 2021-2030.
Dokumentami będącymi przedmiotem konsultacji będą:

diagnoza społeczno-gospodarcza;
wizja, misja oraz cele strategiczne i szczegółowe.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie 06.11.2020 - 13.11.2020 r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii. Prosimy przesyłać je do 13.11.2020 r. na adres mail: sekretariat@spropczyce.pl


Prosimy również o wypełnienie ankiety dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Link do ankiety: 

https://forms.gle/71kXvit8S1wr4Zuf7

Państwa udział w konsultacjach oraz wypełnienie ankiety będzie stanowił aktywny wkład w opracowanie strategii oraz pozwoli na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb powiatu. Jednocześnie zapewniamy, iż badanie pozostanie poufne, wyniki będą reprezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2030.

Diagnoza powiatu

WIZJA MISJA CELE

 

publikacja: 06-11-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.