,,Tradycyjny Sad" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach powstał „Tradycyjny sad”, w którym posadzono sadzonki starych odmian śliw. Drzewka te będą pielęgnowane w sposób naturalny przez wychowanków SOSW. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, dofinansowanego przez Fundację Bank Ochrony Środowiska. Celem projektu jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko, powrót do najlepszych tradycji polskiego sadownictwa, kiedy to zajmowano się uprawą odmian drzew owocowych doskonale radzących sobie bez środków chemicznych.
Przez wieki Polska była potęgą sadowniczą opartą o drzewa dawnych odmian. Drzewa owocowe były wszechobecnym elementem krajobrazu. W ostatnim półwieczu wyginęło 80 proc. zasobów starych drzew owocowych. Zastąpiły je odmiany „przemysłowe”, których hodowla wymaga oprysków środkami chemicznymi nawet 30 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. Wobec powyższego w ciągu ostatnich lat społeczeństwo coraz bardziej zainteresowane jest powrotem do dawnych odmian drzew owocowych, uprawianych w sposób naturalny. Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian śliw oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

publikacja: 12-10-2020 , aktualizacja: 12-10-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.