Kolejne przedszkole dla dzieci ze spektrum autyzmu

Od 1 marca 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będzie realizowany projekt, mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach.  Jego celem jest m.in. utworzenie 19 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie czasu pracy oraz realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wartość projektu o nazwie "Ogród dobrych serc -Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata" wyniesie ogółem 3 211 758,52 z (2018 rok 1 562 344,00 zł; 2019 rok 1 649 414,52 zł).

Koszty bezpośrednie  stanowią kwotę 2 792 833,50 zł (2018 r. 1 358 560,00 zł; 2019 rok 1 434 273,50 zł). Wkład własny wynosi 340 500,00 zł (2018 r.136 240,00 zł ; 2019 r. 204 260,00 zł ).

W dniu 15 grudnia 2017 roku w instytucji, w której wniosek został złożony, czyli Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie odbyło się spotkanie dyrektora WUP Pana Tomasza Czopa z dyrektor SOSW w Ropczycach Panią Marzeną Jakubek i przedstawicielem organu prowadzącego przedszkole Wicestarostą Powiatu Panią Bernadetą Frysztak. Celem tego spotkania było omówienie kolejnych etapów realizacji projektu, grupy docelowej i głównych rezultatów zadania.

publikacja: 18-12-2017 , aktualizacja: 18-12-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.