„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”

Powiat Ropczycko – Sędziszowski przystępuje do realizacji kolejnej inwestycji, która będzie służyła lokalnej społeczności i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg, tym razem na terenie Gminy Ropczyce - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica wraz z leżącymi w jej ciągu ulicami Ogrodniczą i Leśną”.

Na to zadanie Powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6 475 594,00 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma EUROVIA POLSKA S.A., wyłoniona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia. Termin wykonania to 12 miesięcy od podpisania umowy, a całkowita wartość inwestycji wynosi  11 121 626,38 zł.

Inwestycja ta swym zakresem obejmuje:

  • na ulicy Ogrodniczej wykonanie nowego chodnika dla pieszych na łącznej długości 1250 m wraz z poszerzeniem jezdni do szerokości 6,0 m,
  • na ulicy Leśnej poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m na długości 3100 m  poprzez wykonanie recyklingu nawierzchni, ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz budowa chodnika na długości 755 m,
  • odcinek o długości 715 m drogi powiatowej Nr 1360R Ropczyce – Gnojnica w m. Gnojnica - przewidziano poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m  oraz jej przebudowę poprzez wykonanie recyklingu nawierzchni oraz ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych.

 

publikacja: 07-07-2022 , aktualizacja: 07-07-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.