Powstaje Przedszkole Specjalne w SOSW w Ropczycach

xxx

Początkiem lipca br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Realizację projektu rozpoczęto od przygotowania bazy dydaktycznej tj. kompleksowego remontu wewnętrznego (przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod potrzeby oddziału przedszkolnego) oraz zewnętrznego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach.

W ramach robót budowlanych wykonana zostanie m.in. kompleksowa izolacja fundamentów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja budynku, dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie obiektu do wymogów ppoż., modernizacja instalacji elektrycznej i sanitarnej, przebudowa części ścianek działowych, wymiana posadzek, ułożenie nowych tynków, szpachlowanie i malowanie ścian oraz zakup nowego wyposażenia i sprzętu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 765 517,16 zł, w tym planowane dofinansowanie w wysokości 1 587 037,16 zł.

publikacja: 12-07-2016 , aktualizacja: 13-07-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.