Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina w miejscowości Lubzina

Inwestycja realizowana jest w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przy dofinansowaniu wynoszącym 50% wydatków.
Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego to Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 1.
Wartość umowy z wykonawcą to 942 556,42 zł.
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lubzina w dwóch odcinkach. Odcinek I o długości 862 m w km 0+009 - 0+871, tj. od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 94 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1344R Lubzina - Brzezówka obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla KR3, budowę chodnika szer. 1,5 m z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej, korektę łuku drogi. W ramach II odcinka od skrzyżowania
z drogą powiatową Nr 1344R Lubzina - Brzezówka na długości 288 m wybudowany zostanie chodnik prawostronny szer. 1,5 m wraz z poszerzeniem nawierzchni drogi.

publikacja: 22-09-2015 , aktualizacja: 22-10-2015, autor: Marta Cesarz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.