Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U. z 2015r., poz. 1774) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki nr, nr: 3247, 3876, 4114 położone w Ociece oraz 186 i 137 położone w Żdżarach o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorowi tj. Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A. w Warszawie- Oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok na wykonanie inwestycji pn. „ Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 mm MOP 0,5MPa ze stacją pomiarowo rewersyjną od OZG Blizna do Strefy Ekonomicznej w miejscowości Kozodrza” oraz jako działka nr 655 położona w Wolicy Piaskowej o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie inwestorom tj.- Gminie Sędziszów Młp. na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej.” Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.


Z up. Starosty
Zofia Walczyk
Geodeta Powiatowy
Dyrektor Wydziału
Geodezji i Gospodarki Gruntami

publikacja: 05-01-2016 , aktualizacja: 05-01-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.