Aktualne inwestycje prowadzone przez Wydział Dróg Powiatowych

Powiat Ropczycko – Sędziszowski, podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2019 roku kładzie duży nacisk na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 

Obecnie trwają prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr  1328R Ocieka - Kamionka w m. Ocieka na długości 135 metrów. Wartość tej inwestycji wynosi 157 341,91 zł brutto, a jej termin realizacji upływa z końcem sierpnia br. Wykonawcą jest firma Usługowo – Handlowa Pana Grzegorza Ozgi z Niedźwiady.

Do końca września potrwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr  1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie, polegające na budowie chodnika w m. Iwierzyce na długości 195 metrów. Wartość tej inwestycji wynosi 165 950,87 zł brutto. Wykonawcą jest Firma Remontowo – Budowlana Pani Heleny Szczęch z Sędziszowa Małopolskiego.

Poza powyższymi inwestycjami Wydział Dróg Powiatowych realizuje kolejne - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w m. Kamionka na długości 720 metrów, której wartość wyniesie 486 715,18 zł brutto oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1330R Ruda – Sędziszów Małopolski, polegająca na budowie chodnika w ciągu ulicy Wolickiej (Wolica Piaskowa) na długości 440 metrów o wartości 337 393,07 zł brutto (rozpoczęcie prac planowane jest końcem sierpnia). Termin realizacji przedmiotu umowy obydwu z nich przypada na miesiąc październik. Wykonawcą prac remontowych w m. Kamionka jest firma Usługi Budowlane i Brukarskie MARK – BUD Pana Marka Chromika z Nosówki, natomiast w ciągu ulicy Wolickiej wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Sędziszowie Małopolskim.

publikacja: 23-08-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.