Podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowej

W dniu 3 grudnia b.r. w Starostwie Powiatowym w Ropczycach została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa przez wieś polegającej na przebudowie nawierzchni drogi na długości 890 m i budowie chodnika na dł. 521 m”. Ze strony Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego S.A. z Dębicy umowę podpisał Pan Prezes Piotr Jarosz, zaś w imieniu Powiatu, przy kontrasygnacie Skarbnika - Pan Starosta Witold Darłak oraz Pani Wicestarosta Bernadeta Frysztak. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 31 lipca 2020 roku. Wartość umowy wynosi 1 064 246,87 zł. Powiat pozyskał 80% dofinansowanie na realizację tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

publikacja: 03-12-2019 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.