XV Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W środę, 29 stycznia 2020 roku odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Program sesji obejmował: przedstawienie informacji o sytuacji Powiatu w odniesieniu do restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, projektów aktywizujących osoby pozostające bez pracy w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim, zmian w budżecie w zakresie wydatków dotyczących „Przebudowy mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi nr 1337R Sędziszów Młp. – Bystrzyca – Wielopole Skrz. w m. Bystrzyca” oraz  rozpatrzenia petycji w sprawie zmian przepisów prawa miejscowego, którą oddalono ze względu na bezprzedmiotowość.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez Radę.
Gościnnie podczas obrad uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Jacek Magdoń.
Najwięcej czasu i uwagi poświęcono zagadnieniom dot. sytuacji Powiatu po przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. W tej sprawie wypowiedzieli się Starosta Powiatu Pan Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Pani Bernadeta Frysztak oraz dr Jacek Magdoń. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego przedstawił stanowisko Samorządu Województwa Podkarpackiego, które opowiada się za udzieleniem pomocy samorządom, które utraciły środki w wyniku przymusowej restrukturyzacji banku. Sejmik wystosował apel do Premiera Rządu RP o skierowanie i zwrot utraconych środków poszkodowanym jednostkom.

publikacja: 31-01-2020 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.