Raport o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2021 r.

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport
o stanie Powiatu obejmujący działalność Zarządu Powiatu w roku poprzednim,
a w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz Uchwał Rady Powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest Uchwała organu stanowiącego w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w dniu 31 maja 2022 r.
o godz. 12.00 

Głos mieszkańców w debacie nad raportem 

  W debacie nad raportem o stanie Powiatu mieszkańcy Powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.  

publikacja: 24-05-2022 , aktualizacja: 30-05-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.