Kongres Samorządowy „INNOWACYJNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ W POWIECIE”

logotyp

W dniach 4-6 października br. w Hotelu Senator Gran Via w Olchowej odbył się  Kongres Samorządowy „INNOWACYJNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ W POWIECIE”, którego organizatorem był Powiat Ropczycko-Sędziszowski w ramach konkursu Ministerstwa  Spraw Zagranicznych "Dyplomacja Publiczna 2017". Obejmował on dwudniową międzynarodową konferencję poświęconą problematyce rozwoju społeczno-gospodarczego, inwestycyjnego oraz przedsiębiorczości, nowoczesnej edukacji i promocji oraz panele dyskusyjne i wizyty studyjne.

Otwarcia konferencji dokonał Witold Darłak – Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, który na wstępie przybliżył zebranym informacje na temat Powiatu, jego kultury, rozwijającej się turystyki, edukacji, a także realizowanych inwestycjach. Następnie wystąpił Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal.

Pierwszy dzień konferencji  był m.in. okazją do zaprezentowania profili przedsiębiorstw. Wystąpili przedstawiciele firm: Safran Transmission Systems Poland, UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o., Fanum Skorupski-Wójcik Sp. j., Kabanospol Sp. z o.o., ZM Invest S.A., PZL Sędziszów S.A., Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.

W drugim zaś dniu oprócz wystąpień poświęconych nowoczesnym i innowacyjnym formom edukacji, współpracy partnerskiej szkół oraz korzyści płynących z wymiany młodzieży, a także polityce senioralnej i rodzinnej, dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat mieli okazję  prezentacji dorobku naukowego, artystycznego i kulturalnego.

W trzecim dniu uczestnicy kongresu odbyli wizyty studyjne w wiodących przedsiębiorstwach na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Uczestnicy gościli w takich firmach jak: Safran Transmission Systems Poland, PZL Sędziszów, Rega Yacht. W związku z tym, że edukacja i przemysł na terenie Powiatu są ściśle ze sobą powiązane, wizyty studyjne odbyły się również w placówkach oświatowych prowadzących nowoczesne kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy. Wizyta miała miejsce w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. i Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

Prelegentami i Panelistami podczas konferencji i paneli dyskusyjnych byli specjaliści z zakresu ekonomii, edukacji i promocji.  Uniwersytet Rzeszowski reprezentowali: prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz –  Przewodnicząca Rady Programowej i moderator pierwszego dnia konferencji, prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk, dr Katarzyna Szara, dr Grzegorz Wisz. Na temat nowoczesnej i innowacyjnej edukacji prelekcję przeprowadziła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Ewa Nowak-Koprowicz z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Magdalena Porębska – Dyrektor Krajowego Stowarzyszenia AFS Polska. Drugi dzień konferencji poprowadził dr Jacek Magdoń, który podkreślił rolę historii regionalnej w edukacji i promocji na przykładzie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Na temat nowoczesnego marketingu terytorialnego wypowiedział się specjalista z Politechniki Rzeszowskiej - Damian Gębarowski. Wśród prelegentów znaleźli się również goście zagraniczni. Dr Kovacsne Okler Edit z Węgier wraz z Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Marzeną Jakubek swoje prelekcje poświęciły tematyce autyzmu i nowoczesnych form edukacji, zaś Julia Günter z Niemiec mówiła o współpracy partnerskiej szkół i korzyściach płynących z wymiany młodzieży. Wątek polityki senioralnej w Powiecie omówiła Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu, natomiast prezentację na temat polityki rodzinnej przedstawiła Zofia Mudryk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kongres stanowił doskonałą okazję do promowania Polski jako państwa nowoczesnego i kreatywnego. Poprzez przykład dynamicznie i prężnie rozwijającego się Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, eksperci ukazali, że nie tylko w dużych ośrodkach miejskich, ale także w regionach kraju tradycyjnie uważanych za niepostępowe, rozwinięta jest nowoczesna przedsiębiorczość i edukacja. Powiat Ropczycko-Sędziszowski to miejsce, w którym można znaleźć wykształconą kadrę pracowniczą oraz wiarygodnych partnerów biznesowych i projektowych, oferujących wysoką jakość usług i produktów. Spotkania w ramach kongresu sprzyjały wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązaniu nowych kontaktów.

Organizacją wydarzenia zajął się Wydział Organizacyjny i Promocji Starostwa Powiatowego w Ropczycach na czele z Dyrektorem Dariuszem Kazneckim – koordynatorem projektu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Rzeszów, Telewizja Sędziszów Małopolski TVS, Gazeta Codzienna Nowiny, Radio Via, Radio Rzeszów oraz portale: Carpatia Biznes, gospodarka Podkarpacka.pl, nowiny24.pl.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej2017”, „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”, „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”.

publikacja: 10-10-2017 , aktualizacja: 11-10-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.