Briefing prasowy na temat przebudowy mostu w Sędziszowie Małopolskim na potoku Budzisz

21 lipca br. w Sędziszowie Małopolskim odbył się briefing prasowy z udziałem Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Witolda Darłaka na temat inwestycji realizowanej przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski polegającej na przebudowie mostu przez potok Budzisz w ciągu ulicy powiatowej Nr 1351R 3 Maja w Sędziszowie Małopolskim.

Istniejący most jest obiektem stałym, dwuprzęsłowym o całkowitej długości 25,80 m.
Szerokość użytkowa wynosi 9,50 m, w tym szerokość jezdni 7,0 m oraz chodników 2 x 1,25 m. Stan techniczny mostu istniejącego jest niezadowalający, dlatego Powiat pozyskał środki zewnętrzne na jego modernizację.

W związku z przebudową mostu zostaną wykonane roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu stałego. Nowy most będzie obiektem jednoprzęsłowym, zlokalizowanym w miejscu istniejącego obiektu. Długość całkowita konstrukcji wyniesie 24,20 m. Przewiduje się także wykonanie robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych odcinka koryta potoku, m.in. wyrównanie oraz umocnienie dna potoku narzutem kamiennym z kamienia grubego z zaklinowaniem, umocnienie skarp potoku z koszy siatkowo-kamiennych.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym: SARINŻ Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie.

Data podpisania umowy: 13.07.2021 r.

Termin wykonania: grudzień 2021 r.

Wartość inwestycji: 3 975 519,09 zł (wartość całego projektu wraz z kosztami nadzoru: 4 006 507,39 zł, dofinansowanie: 1 904 424,00 zł – z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i 100 000,00 zł – od Gminy Sędziszów Małopolski).

Z uwagi na zakres prac konieczne jest wyłączenie ulicy powiatowej 1351 R 3 Maja z ruchu pojazdów w bezpośredniej strefie prowadzonych robót.
Za utrudnienia przepraszamy.


Objazdy (prace będą prowadzone przy całkowitym zamknięciu ruchu na obiekcie !)


Ulica powiatowa 1351R 3 Maja zostanie całkowicie wyłączona z ruchu w obrębie prowadzonych robót. W celu skomunikowania części wschodniej i zachodniej miasta objazd będzie poprowadzony ulicami 3 Maja, Fabryczną, Kroczki, Armii Krajowej, Kolejową,
a ze względu na zbyt małą szerokość ulicy Kolejowej przy Kościele Parafialnym na wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, objazd zostanie poprowadzony ul. Prof. Kota
i Kościelną. Końcowy odcinek objazdu to ul. Jana Pawła II oraz Rynek. Bardzo ważną zmianą wprowadzoną w celu skomunikowania ruchu z ul. Piekarską oraz zapewnienia dojazdu do parkingu przy Banku Spółdzielczym będzie wprowadzenie na czas ww. robót ruchu dwukierunkowego na ul. Partyzantów.

Ruch pieszych będzie odbywał się tymczasową kładką przez potok po stronie południowej przebudowywanego mostu obok budynku PGKiM, a na dalszym odcinku ul. Bednarską
i Wyspiańskiego (za Zespołem Szkół Technicznych).

Objazd będzie oznakowany żółtymi tablicami F9 z nadaniem odpowiedniego kierunku. Na wlotach od ul. Wesołej, Węglowskiego oraz Jana Pawła II od strony Przedmieścia zostaną umieszczone tablice F8 przedstawiające schemat całego objazdu.

publikacja: 21-07-2021 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.