Realizacja projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo Powiatu Ropczycko –Sędziszowskiego’’

Powiat Ropczycko-Sędziszowski realizuje projekt pn. „Nowoczesne szkolnictwo Powiatu Ropczycko –Sędziszowskiego’’, który trwa od 1 lipca 2019 r do 30 września 2022 r, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 oraz budżetu państwa, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
W ramach projektu zakupiono 129 kompletów fabrycznie nowej odzieży roboczej dla uczniów i nauczycieli dla trzech szkół których organem prowadzącym jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Ropczycach (Branżowa Szkoła I Stopnia), Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach oraz Zespół Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim otrzymały łącznie 117 kompletów odzieży roboczej dla uczniów/uczennic i 12 kompletów odzieży roboczej dla nauczycieli/nauczycielek.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 136 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie ropczycko-sędziszowski.
W zakres rzeczowy projektu wchodzi: organizacja staży i praktyk u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów i uczennic; kursy i szkolenia zawodowe dla uczniów i uczennic; studia podyplomowe dla nauczycieli; doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych; współpraca z pracodawcami.
W ramach projektu stażyści/praktykanci otrzymają stypendia stażowe, odzież ochronną, catering (ciepły posiłek), zostaną ubezpieczeni polisą NNW na okres odbywania stażu oraz otrzymają zwroty za koszty dojazdu na staż.

publikacja: 09-04-2021 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.