Konsultacje społeczne dt. „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2021-2027”, których celem jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego na temat strategii. Zakładamy, że przyczynią się one do stworzenia dokumentu pozwalającego na odzwierciedlenie realnych problemów społecznych i proponującego efektywne rozwiązania w obszarze polityki społecznej powiatu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 11-18 stycznia 2021 r.
w formie pisemnej. Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną ww. dokumentu, stanowiącą załącznik do niniejszej informacji lub z wersją papierową dostępną w siedzibie PCPR w Ropczycach pod adresem ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce.  

Opinie, uwagi, propozycje zmian należy wpisać do formularza konsultacji społecznych a następnie przekazać osobiście lub wysłać do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce lub też przesłać pocztą elektroniczną na adres: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl

Opinie, uwagi i propozycje wniesione po terminie 18 stycznia 2021 r. nie będą uwzględnione.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ropczycach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

 

 

publikacja: 12-01-2021 , aktualizacja: 12-01-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.