Posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Dnia 28 maja b.r. w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, kadencji 2015-2019, która jest organem inicjującym i opiniodawczym samorządu powiatowego będącego podmiotem tworzącym Zespół Opieki Zdrowotnej, a także organem doradczym Dyrektora Szpitala. W posiedzeniu udział wzięły: Władze Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Dyrektorzy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach a także członkowie Rady Społecznej. Obecni na spotkaniu wyrazili opinię o rocznym sprawozdaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za rok 2018 z wykonania planu finansowego i wykonania planu inwestycyjnego. Zapoznali się również z opinią na temat sprzedaży skanera do radiografii cyfrowej oraz sprawami podlegającymi nadzorowi medycznemu. Pod koniec spotkania członkowie z rąk Starosty Powiatu Pana Witolda Darłaka, Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Pana Mirosława Leśniewskiego oraz Przewodniczącego Rady Społecznej Pana Andrzeja Czochary otrzymali podziękowania w postaci dyplomów.

Zakres zadań Rady Społecznej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz statut Zespołu Opieki Zdrowotnej Ropczycach.

publikacja: 29-05-2019 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.