„Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”

Końcem kwietnia br. rozpoczęto realizację projektu pn.: „Poprawa warunków kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Działania 6.4 – Infrastruktura edukacyjna.

Realizację projektu rozpoczęto od przebudowy i modernizacji budynków w 4 placówkach oświatowych.

Roboty budowlane wykonywane będą na obiektach czynnych w związku z powyższym, większość robót przeprowadzona zostanie w okresie wakacyjnym.

Obecnie prowadzone są prace tylko w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

a/ Kompleksową przebudowę i modernizację wnętrza budynku głównego warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, w zakresie dostosowania do funkcjonowania:

-          Pracowni urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

-          Pracowni metrologii,

-          Pracowni obróbki cieplnej, plastycznej i blacharnia,

-          Pracowni obróbki mechanicznej,

-          Pracowni obróbki ręcznej,

-          Pracowni spawania elektrycznego,

-          Pracowni spawania gazowego.

b/ Przebudowę i modernizację części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp. przy ul. Szeroka, w zakresie dostosowania do funkcjonowania:

-          Pracowni elektrycznej,

-          Pracowni komputerowej.

c/ Wymianę stolarki okiennej w części pomieszczeń budynku „D” Zespołu Szkół im. ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach, gdzie zlokalizowane będą:

- Pracownie logistyki i pomiarów mechanicznych.

d/ Ponadto poza projektem przeprowadzony zostanie remont kilku pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach, w zakresie dostosowania do funkcjonowania:

- Pracowni obróbki ręcznej i montażu.

Przedmiotem projektu jest również doposażenie w  nowoczesny sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie Zespół Szkół w Ropczycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach, Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach oraz Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim, w celu utworzenia bazy kształcenia zawodowego w powiecie ropczycko-sędziszowskim zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy i inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 3,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE ponad 2,5 mln zł.

Jednym z głównych priorytetów Samorządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest ciągłe doskonalenie, poprawa i podnoszenie poziomu oferty edukacyjnej w dobie konkurencyjności na rynku edukacyjnym i zagrożeniu odpływu potencjalnych kandydatów do innych ośrodków.

publikacja: 09-05-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.