XXXIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

21 grudnia 2021 roku odbyła się XXXIV  Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. Tak jak ostatnio, z uwagi na epidemię koronawirusa, odbyła się ona w trybie zdalnym. Aby zachować odpowiednie środki ostrożności większość radnych oddawała swoje głosy w miejscu zamieszkania.

Sesja była okazją do tego, aby przekazać w ręce Władz Powiatu betlejemskie światełko pokoju, które pochodzi z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem

W porządku obrad znalazły się m.in.: rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok, uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na lata 2022, 2023, 2024, ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem 2021 roku, zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 rok.

Na zakończenie sesji Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu.

publikacja: 21-12-2021 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.