Szósta rocznica nadania Szkole Podstawowej w Nawsiu imienia Sybiraków

27 listopada br. Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Bernadeta Frysztak uczestniczyła w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości połączonych z szóstą rocznicą nadania Szkole Podstawowej w Nawsiu imienia Sybiraków. Uroczystości poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Kazimierza Górnego. W obchodach udział wzięła społeczność szkolna, rodziny Sybiraków, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych i służb mundurowych oraz przyjaciele szkoły. Po nabożeństwie zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatków pod Tablicą Pamiątkową przy Kościele Parafialnym.

Po wspólnym przejściu na teren Domu Ludowego, w sali widowiskowej odbyła się akademia. Część oficjalną obchodów rozpoczęła Dyrektor placówki Krystyna Paryś, która powitała zgromadzonych gości. W dalszej części spotkania głos zabrała Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że wzorem patriotyzmu dla uczniów jest Patron Szkoły, a bliska współpraca z potomkami Sybiraków pozwala lepiej zrozumieć historię i rozwijać patriotyczne wartości.

Imię Sybiraków nadano Szkole Podstawowej w Nawsiu sześć lat temu, spełniając testament umęczonych na nieludzkiej ziemi. Imię to nie jest tylko zaszczytem – jest przede wszystkim obowiązkiem i zobowiązaniem do pielęgnowania pamięci o tych, których udziałem stała się krwawa Golgota Wschodu. Jest także elementem wychowania dzieci i młodzieży w duchu miłości do Ojczyzny, poszanowania jej historii i tradycji.

Należy dodać, że rok 2018 jest dla Sybiraków szczególny, gdyż obchodzą Oni 90. Rocznicę utworzenia Związku Sybiraków.

publikacja: 27-11-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.