Uzdolniona młodzież Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego nagrodzona

W dniu 15.09.2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów, nagród finansowych oraz rzeczowych w ramach Powiatowego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim.

31 sierpnia br. wpłynęło 14 wniosków, które spełniły wymagania formalne zawarte
w w/w programie.
Wręczenie stypendiów w wysokości 300 złotych miesięcznie na okres 9 miesięcy, jednorazowych nagród finansowych w kwocie 1000 złotych oraz nagród rzeczowych w kwocie 500 złotych odbyło się w obecności: Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Józefa Rojka, Starosty Powiatu Pana Witolda Darłaka, Wicestarosty Powiatu Pani Bernadety Frysztak, Wójta Gminy Iwierzyce Pana Bogusława Muchy, Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pana Stanisława Skiby, dyrektorów szkół, rodziców i nagrodzonej młodzieży.
W swoim przemówieniu Pani Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak pogratulowała stypendystom i laureatom nagród, podkreśliła ich działania, pracę, zaangażowanie w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Podziękowała rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół za trud i poświęcenie w krzewieniu wiedzy i twórczych umiejętności wśród uzdolnionej młodzieży Powiatu. Przyznane stypendia oraz nagrody są wyróżnieniem i jednocześnie stanowią odzwierciedlenie w działaniu myśli Świętego Jana Pawła II: „W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca – pozostańcie dla drugiego człowieka natchnieniem i źródłem nadziei.”
Z kolei Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek i Starosta Powiatu Pan Witold Darłak podziękowali stypendystom za promocję Powiatu, pogratulowali wspaniałych wyników w nauce i życzyli dalszych sukcesów. Za umiejętne łączenie działań dyktowanych „sercem i rozumem”, za rzetelność i sumienność, za okazywaną sympatię i trud wychowawczy słowa podziękowania skierowali także do obecnych na sali dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

publikacja: 15-09-2015 , aktualizacja: 15-09-2015, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.