XI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.  Informacja dot. przygotowania szkół i placówek oświatowych do nowego roku   szkolnego.

 4.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,

b) w sprawie: ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

c) w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych na terenie Sędziszowa Małopolskiego,

d) w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej w m. Blizna,

e) w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej części ulicy powiatowej Nr 1362R Dworcowej w Ropczycach,

f) w sprawie: podjęcia apelu dotyczącego przyśpieszania prac związanych z ochroną przeciwpowodziową mieszkańców Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego i wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

g) w sprawie: zmiany uchwały własnej V/30/2019 z dnia 25 lutego 2019r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2019r.,

h) w sprawie: ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

i) w sprawie: powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

j) w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,

k) w sprawie: rozpatrzenia petycji,

l) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

5.   Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6.   Wnioski Radnych.

7.   Sprawy różne.

8.   Zamkniecie sesji.

 

                                                                       Józef  Rojek

                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                              Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 02-09-2019 , aktualizacja: 02-09-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.