Spotkanie Wigilijne ZS "Strzelec" w Sędziszowie Młp.

18 grudnia w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyło się spotkanie wigilijne JS 2051 im. mjr Władysława Rudolfa Wilka. Licznie przybyłych na tą uroczystość gości, strzelców oraz orlęta przywitał dowódca jednostki chor. ZS Bartłomiej Feret, po czym zaprosił wszystkich do obejrzenia prezentacji przedstawiającej ogólną działalność i największe osiągnięcia Związku w 2017 roku. Spotkanie było także okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie strzeleckie i orlęce. Przybyli goście wyrazili podziw dla prężnej działalności organizacji  i życzyli dalszej pomyślności  w nadchodzących 2018 roku. Wigilia rozpoczęła się wspólną modlitwą, po której wszyscy obecni połamali się opłatkiem i zasiedli do wieczerzy przygotowanej przez SGW „Szkodnianki”. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm VIII Kadencji Kazimierz Moskal, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jacek Magdoń, Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć, Z-ca Burmistrza Piotr Kapusta, p.o. Wójta Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, Prezes Miejsko-Gminnego Związku OSP Dominik Lorenc, Z-ca Komendanta PPSP Janusz Piczak, dyrektorzy szkół,opiekunowie sędziszowskich orląt i strzelców. Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowali: Starosta Witold Darłak oraz Wicestarosta Bernadeta Frysztak.

publikacja: 20-12-2017 , aktualizacja: 20-12-2017, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.