Skrócenie czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach

Zarządzenie Nr 47/2016 Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 25 lipca 2016r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach , Referatu Komunikacji i Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. w okresie od dnia 26 do 27lipca 2016r.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. / tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 814/ oraz art. 207 Kodeksu Pracy / tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Z powodu upałów ( tj. przekroczenia w pomieszczeniach biurowych temperatury + 28°C) wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz Referatu Komunikacji i Biura Geodezji i Gospodarki Gruntami w Sędziszowie Młp. ustalam czas pracy Starostwa Powiatowego w dniach od 26 do 27 lipca 2016r. od godziny 7.30 do godz. 14.00.

publikacja: 26-07-2016 , aktualizacja: 26-07-2016, autor: Adam Kulig

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.