XII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) zwołuję XII Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień 29 października 2019r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5, I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad określania wymiaru zajęć nauczycieli
b) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/223/2014 z dnia 28 lutego 2014r.
c) w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego na lata 2019 - 2022"
d) w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2020 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
e) w sprawie: powołania Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
f) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu
5. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego
6. Wnioski Radnych
7. Sprawy różne
8. Zamkniecie sesji.

 
Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 22-10-2019 , aktualizacja: 22-10-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.