Rekrutacja dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego “Nasza Baza” w Ropczycach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, w dniach od 8 do 18 marca br. prowadzi rekrutację kandydatów do udziału we wsparciu organizowanym w Placówce Wsparcia Dziennego “Nasza Baza” w Ropczycach. Wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 8-17 lat, zamieszkałych na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, przynależących do grupy docelowej - w tym dzieci i młodzież z rodzin w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze, objętych nadzorem kuratora, dzieci i młodzież skierowane do Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach przez Sąd Rodzinny i dla Nieletnich. Wsparciem psychologiczno-pedagogicznym zostaną objęci rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do Placówki.

Udział dziecka we wsparciu Placówki jest BEZPŁATNY i obejmuje:

dojazd/odwóz dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin: Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce; posiłek; wycieczki turystyczno-krajoznawcze; wyjścia kulturalne i sportowo – rekreacyjne; zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje - warsztaty fotograficzne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia muzyczno-taneczne; warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, w tym: warsztaty z robotyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka polskiego, zajęcia matematyczno-informatyczne oraz zajęcia z umiejętności uczenia się. Codzienne wsparcie w nauce i zdobywaniu wiedzy oraz wyrównywaniu braków edukacyjnych. Ponadto oferujemy wsparcie specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne I inne, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dzieci I ich rodzin.

Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Placówce Wsparcia Dziennego “Nasza Baza” w Ropczycach oraz na stronie internetowej www.pcpr-ropczyce.pl. Wniosek należy złożyć w dniach 8-18 marca br. osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach ul. Konopnickiej 3, 39-100 Ropczyce, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, pokój 221; za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne - Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Baza” w Ropczycach” lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pcpr-ropczyce.pl

publikacja: 02-03-2021 , aktualizacja: 02-03-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.