Wsparcie stypendialne dla zdolnych uczniów - nabór uzupełniający

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór uzupełniający wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. "Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022"

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 5 000zł/rok planuje się objąć 560 uczniów i uczennic.

 

 

Termin naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium rozpocznie się :

8 grudnia od godz. 10.00, a zakończy się 15 grudnia 2021 r. 

 

 

Szczegówe informacje na temat realizacji projektów

mogą Państwo pozyskać ze strony internetowej:

https://www.podkarpackie.edu.pl/

 

 

publikacja: 03-11-2021 , aktualizacja: 10-12-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.