Zakończenie kolejnych inwestycji w Powiecie

21 listopada 2019 roku nastąpiło odebranie niżej wymienionych inwestycji:

- w Gminie Ropczyce zakończono inwestycję ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr1346R Niedźwiada przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi
i budowie chodnika’’. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na długości 376,0 m, przebudowie zjazdów, budowie i przebudowie systemu odwodnienia oraz budowie chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m. Inwestycja opiewała na kwotę 540 853,30 zł., przy dofinansowaniu 50% wartości zadania w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

- w gminie Iwierzyce nastąpiło zakończenie wykonania prac w ramach zadania pn. ,,Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa, gm. Iwierzyce przy drodze powiatowej Nr 1340 relacji Bystrzyca-Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300-0+530.’’ Łączna wartość zadania wyniosła 2 001 207,18 zł., przy czym dotacja z budżetu państwa wyniosła 1 600 965,00zł. Wykonawcą robót była firma REMOST Sp. z o.o z Dębicy.

 

publikacja: 22-11-2019 , aktualizacja: 22-11-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.